Backe Østfold er nå godt i gang med prosjekteringen, og snart klare for oppstart på prosjektet Kulås Terrasse 8-14.

Arbeidene antas ferdigstilt blokkvis, hvor blokk 14 leveres i enden av Oktober 2018, blokk 12 leveres i enden av November 2018, og blokk 8 og 10 leveres medio Februar 2019.

Eiendommen utvikles av Vestlia Properties AS

Backe Østfold er totalentreprenør for prosjektet. Les mer om oss på våre hjemmesider.