Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Backe Østfold AS er pådriver og koordinator for arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Det er utarbeidet en egen SHA-plan basert på risikovurdering av alt arbeid som utføres i Kulås Terrasse. Byggeplassen vil være inngjerdet med begrenset adgang.

Inngjerdingen må respekteres og det er ikke tillatt å ta seg inn på området uten samtykke fra anleggsledelsen.

Trafikksikkerhet, støv og støy i anleggsperioden

  • Parkering av håndverks– og personbiler vil skje innenfor anleggsområdet samt på rigg plassen.

  • Inn– og utkjøring av tunge kjøretøyer vil hovedsakelig foregå mellom kl. 0600 og kl. 1800.

  • Det vil opparbeides en midlertidig vei gjennom Sandesundsveien 28 for avvik-ling av trafikk for de som bor i blokkene innerst i Kulås Terrasse.

  • Støvdempende tiltak vil til enhver tid blir vurdert.

  • Arbeider vil i hovedsak foregå mellom kl. 0700 og kl. 1800 på hverdager og kl. 0800 og kl. 1300 på lørdager. Kan forekomme overtid utover dette.