Kulås Terrasse 8-14 blir bygd på oppdrag for Vestlia Properties AS, av Backe Østfold AS.

Dette er et leilighetsprosjekt bestående av 37 leiligheter og 2 hybler, fordelt på 3 terrasseblokker og 1 punktblokk. I tillegg kommer det en parkeringskjeller som strekker seg under alle 4 blokkene.

Prosjektet blir påbegynt høsten 2017 og skal ferdigstilles våren 2019.